ระบบบำบัดแก๊สไอเสีย และระบบกำจัดกลิ่น

ระบบบำบัดแก๊สไอเสีย และระบบกำจัดกลิ่น

ระบบบำบัดแก๊สไอเสีย

การเลือกระบบบำบัดแก๊สไอเสียที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับ ขนาดโรงงาน ที่ตั้งโรงงาน และ สภาพแวดล้อมใกล้เคียง
  • เป็นระบบพื้นฐานที่นิยมใช้มากที่สุดร่วมกับฟิลเตอร์จับฝุ่นของของโรงงานผลิตยางมะตอย
  • ไอเสียจะถูกพัดลมดูดเข้าไปยังฟิลเตอร์เพื่อเข้าสู่ระบบการกรอง
  • โครงสร้างเรียบง่ายไม่ซับซ้อน

ระบบกำจัดกลิ่น

องค์ประกอบที่มีกลิ่น (ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน) ในแก๊สไอเสียถูกสลายไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ ผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรง

ลักษณะการกำจัดกลิ่นของเครื่องพ่นไฟแบบคู่ (Double Burner)
  • ไอเสียที่ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ จะถูกพัดลมดูด เพื่อเข้ากระบวนการเผาไหม้อีกครั้งโดยเครื่องเผาอีกตัวเพื่อให้กลิ่นสูญสลาย (Decompose)
  • ไอเสียจะผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อลดพลังงานก่อนการปล่อยสู่อากาศ
  • เหมาะกับพื้นที่งานที่มีการเดินเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน