ประเภท Kit - รุ่น NRK

ประเภท Kit - รุ่น NRK

  • นำวัสดุจากหน้าพื้นถนนยางมะตอยที่ใช้แล้ว (RAP : Reclaimed Asphalt Pavement
  • เหมาะกับขนาดพื้นที่ที่มีปริมาณวัสดุถนนยางมะตอยที่ใช้แล้ว (RAP)
  • ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบให้ความร้อน (Heating) และระบบอบแห้ง (Drying)
  • สามารถประกอบเข้ากับตัวเครื่องผสมยางมะตอยแบบปกติที่ใช้อยู่เดิมได้
  • ใช้งบประมาณลงทุนต่ำ